CoronaArt - ROUŠKY

Od 15. 3. 2020 jsou součástí tvorby i roušky. Byly bezúplatně poskytnuty pracovníkům v sociálním službách, darovány seniorům, věnovány sousedům, blízkým, přátelům a příbuzným, kolegům, spolupracovníkům i účastníkům kurzů. Bylo jich desítky, pár set. I roušky jsou cestou, jak v karanténě i po ní nepřestat tvořit.