theatre director - dramaturg - performer/dancer - choreographer - writer 

arts and art therapy and not just the theatre ... 

umělecká tvorba, umění a arteterapie, a nejen divadlo a pohyb ...

The Star Rovers/ Poutníci po hvězdách, Among Us/ Mezi námi, Nuns/ Sestry, Three Chairs/ Tři židle, Hana B., Airport/ Letiště, Grandma/ Babička, Hotel na rohu.....