theatre director - dramaturg - performer/dancer - choreographer - writer - art-therapist 

arts and art therapy and not just the theatre ... 

umělecká tvorba a vzdělávání, umění a arteterapie, psaní a biblioterapie, a nejen divadlo a pohyb 

The Star Rovers/ Poutníci po hvězdách, Půlnoc v pohraničí/ Midnight in the Borderland, Among Us/ Mezi námi, Hnízdo na nitkách/ Nest on Strings, Nuns/ Sestry, Three Chairs/ Tři židle, Hana B., Airport/ Letiště, Grandma/ Babička, Hotel na rohu, Zchlazení jara/ Prague Spring Cooling.....